Goed om weten

Een verwittigd gebruiker, is er, ten minste, twee waard!

 


« Onze Zen Car-voertuigen mogen het Belgische grondgebied niet verlaten. » U stelt zich bloot aan een boete van minimum 150 €, alsook de repatriëringskosten van het voertuig.

 


 

 


Een annulering gedaan tot 1h vóór het vertrek, zal niet worden gefactureerd. Als deze limiet wordt overschreden, zal de facturatie in aanmerking worden genomen.

 


 

Onze boetes

OMSCHRIJVING

BEDRAGEN

Toegang/Gebruik

Vervanging van een Zen Car-kaart

10,00 €

Voertuig niet opnieuw opgeladen

50,00 €

Niet toegelaten reis naar het buitenland

150,00 €

Huur van een bijkomende kabel / Maandelijks forfait

15,00 €

Laattijdigheid (van meer dan 10 min.)

10€+ bijkomend(e) u(u)r(en) huur

Annulering

Kosteloos tot 1h vóór het vertrek – Zo niet, gefactureerd

Voertuig opengelaten aan het einde van de reservering

50,00 €

Voertuig opengelaten aan het einde van de reservering

2,50 €

Burgerzin/Knowhow

Uitzonderlijke schoonmaak wegens een bevuild voertuig

50,00 €

Bijzonder geval dat een strafrechtelijke inbreuk kan vormen

150,00 €

Verkeerd geparkeerd voertuig, teruggave aan het verkeerde station

50,00 €

Autobewaarplaats

tegen de kostprijs

Takelen (gebruiker in het ongelijk gesteld)

tegen de kostprijs

Administratiekosten

Behandeling van een boete

15,00 €

Beheer van de schadegevallen

25,00 €

Beheer van een takelbeurt/autobewaarplaats

25,00 €

Beheer van het verlies/de diefstal van de boorddocumenten

25,00 €

Schadegevallen/Ongevallen

Vrijstelling in BA

500,00 €

Vrijstelling in geval van een ongeval

890,00 €

Diefstal/Verlies/Beschadiging

Oplaadkabel van het voertuig verloren of beschadigd

465,00 €

Verlies/Diefstal van de Interparking Kaart

50,00 €

Verlies van de boorddocumenten (inschrijvingsbewijs, groene kaart ...)

150,00 €

Verlies van de hek sleutels

25,00 €

Verlies of diefstal van de autosleutels

Catalogusprijs van de constructeur

MEER INFORMATIE NODIG ?

Goed om weten

Elektriciteit

Elk Zen Car station is uitgerust met een elektrische oplaadpaal waarop je de Zen Car kunt aansluiten. Tijdens het gebruik van de Zen Car kun je de auto ook opladen met een gewoon stopcontact (220 v).

Benzine

Wij leveren de elektriciteit voor al onze voertuigen, maar de benzine voor de BMW i3 uitgerust met de Range-Extender technologie (REX) dien je zelf te betalen. Opgelet: enkel tanken met Super 95.

Kilometers

Je kunt een onbeperkt aantal kilometers afleggen binnen de door je reservering gekozen tijdsspanne (en het rijbereik van het voertuig).

Franchise

Elke auto is Omnium verzekerd met een franchise van 890 €. Dit betekent dat elk ongeval gedekt is door onze verzekering, zolang de bestuurder van de Zen Car niet in fout is. Indien de bestuurder schuld draagt, wordt het bedrag van de herstellingen gefactureerd voor een maximaal bedrag van 890 €. Bij een ongeval waarbij je zelf schuld draagt, met schade berokkend aan derden, wordt de bestuurder ook een franchise Burgerlijke Aansprakelijkheid aangerekend van 500 €.

Boetes

Zen Car levert de elektriciteit, het voertuig en de parkeerplaats, maar stuurt je ook de boete door indien je een verkeersovertreding begaat tijdens het gebruik van de Zen Car. En we brengen ook de verwerkingskosten in rekening... Dus, ter herinnering, rijd gewoon 'zen'!

Rijbereik

Het rijbereik kan op basis van de auto zelf, het weer en je rijgedrag variëren. Controleer altijd het rijbereik vóór je verrekt. Wij garanderen minimaal 40% rijbereik aan het begin van de huurperiode van het voertuig.